​بنا به تحقیقات صورت گرفته بیش از 6 درصد سرمایه گذاری شرکت ها مربوط به بخش شبکه و اتاق های سرور می باشد.
اتاق های سرور علاوه بر هزینه های ساختاری، از نظر اهمین اطلاعات سازمان ها و شرکت ها دارای حساست بسیار بالایی هستند و در صورت بروز مشکلاتی از قبیل آتش سوزی در بردهای الکترونیکی این تجهیزات، هزینه های جبران ناپذیری را به شرکت ها وارد می نماید. سیستم اعلان و اطفاء حریق امروزه در دنیا با درجه اهمیت بالا در دنیا به شکل زیر طراحی و اجرای می گردد.
- سیستم اعلان و تشخیص: تشخیص آتش سوزی و دود جهت جلوگیری از گسترش آسیب بسیار اهمیت دارد. در اتاق های سرور با توجه به دمای پایین محیط اتاق (تا 20 درجه سانتیگراد) تشخیص شعله از طریق حرارت معنایی ندارد. لذا تشخیص دود در این اتاق ها به عنوان مکانیزم تشخیص شعله و آتش سوزی مد نظر می باشد. آشکارسازهای نقطه ای دارای یک حد تشخیص می باشد که در صورت پر شده محفظه تشخیص آن ها، اعلان صورت می پذیرد. حال با توجه به حساسیت بالای سرور ها پیشنهاد می گردد جهت تشخیص سریع به جای دتکتورهای نقطه ای از Aspirating Smoke Detection سیستم استفاده گردد. این سیستم ها قابلیت تنظیم درجه حساسیت را دارند و می توان قبل از بروز حادثه ناگوارتر، با تشخیص سریع مانع از رشد آتش سوزی شد. این سیستم دارای طراحی خاص است.
- سیستم اطفاء حریق: در اتاق های سرور، با توجه به امکان وجود اشخاص و احتمال خفگی در صورت تخلیه گاز کربن دی اکسید، از گازهای HFC به عنوان عامل اطفاء حریق استفاده می شود. این گازها سه برابر به لحاظ قدرت اطفاء حریق، توانمند تر از گاز کربن دی اکسید هستند.

​​​​​​​

سیستم های اعلان و اطفاء حریق اتاق های سرور