یکی از عوامل تهدیدکننده پروژه‏های نفت، گاز و پتروشیمی، بروز حوادث بر اثر انفجار و اشتعال مواد آتش ‏زا و نشت گازهای سمی می‏باشد، از این رو یکی از روشهای افزایش ایمنی پروژه ‏های مذکور و کاهش پیامد ناشی از حوادث اشاره شده، طراحی سیستم‏های اعلان حریق و گاز (F&G System) می‏باشد. یکی از معضلات به وجود آمده در عملکرد تجهیزات فوق، نبود استاندارد و راهنمای قاطع در طراحی است که باعث کاهش قابلیت اطمینان از عملکرد سیستم‏های اعلان حریق شده‏است. امروزه شرکت‏های معتبر در دنیا در طراحی این دست سیستم‏ها با کنارگذاشتن شیوه و متدولوژی جانمایی دو بعدی، رو به طراحی و نگاشت آشکارسازهای شعله و گاز به صورت سه بعدی آورده ‏اند. این روش با در نظر گرفتن مدل سه بعدی و مشخصات سازنده تجهیزات قابلیت ارائه میزان پوشش تجهیزات توسط آشکارسازها را داراست و دارای قابلیت افزایش راندمان آشکارسازها با بهینه سازی محل نصب و زاویه نصب آنهاست.
از فوائد و نتایج مهم این روش می‏ توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- دستیابی به اهداف پوشش دتکتورها و حصول اطمینان از میزان پوشش
- کاهش آشکارهای مورد نیاز با تغییر جانمایی و زوایای دید، نسبت به طراحی دو بعدی
- 20 تا 50 درصد کاهش هزینه خرید تجهیزات، نسبت به طراحی دو بعدی
- امکان اعمال مشخصات سازندگان در مرحله خرید و بررسی افزایش یا کاهش راندمان
- رده‏بندی آشکارسازها بر اساس اهمیت آنها جهت بازرسی و کالیبراسیون دوره ‏ای


نگاشت سیستم های اعلان حریق F&G Mapping