سیستم های اعلان حریق متعارف به طور معمول در ساختمان های با مساحت کم استفاده می شود.
تعداد زون های اعلان حریق اصلی ترین شاخصه پنل های کنترل متعارف محسوب می گردد، که در بسیاری از پنل های کنترل، محدود بودن تعداد این زون ها، باعث عدم کارایی بالای سیستم اعلان حریق متعارف می گردد که شرکت سیمین گامان آریا با ارائه پنل های کنترل با قابلیت تشخیص 1 تا 24 زون، این محدود را بر طرف نموده است.
سیستم های متعارف دارای اجزای زیر هستند:
- آشکارساز دود
- آشکار ساز حرارت
- آشکارساز ترکیبی (دود و حرارت)
- شاستی اعلان حریق
- آژیر و فلاشر
- دستگاه کنترل مرکزیسیستم های اعلان حریق آدرس پذیر بر خلاف سیستم های متعارف در ساختمان های بزرگ، مراکز تجاری و صنایع استفاده می شود.
علاوه بر اجزای اشاره شده در سیستم متعارف، سیستم های آدرس پذیر شامل اجزای زیر نیز هستند:
- ماژول های آدرس پذیر زون
- ماژول های آدرس پذیر ورودی دیجیتال
- ماژول های آدرس پذیر خروجی رله
- ماژول های کنترل آژیر

توجه به قابلیت ها و توانایی های سیستم اعلان حریق آدرس پذیر، همچون تنوع ماژول های واسط، هوشمند بودن پنل کنترل مرکزی (Analog Addressable Fire Alarm Control Panel) قابلیت ایجاد شبکه و ارتباط با سایر سیستم های تاسیساتی و کنترلی، از جمله موارد حائز اهمیت در انتخاب صحیح سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر بوده که شرکت سیمین گامان آریا با مد نظر قرار دادن کلیه موارد اشاره شده، آماده ارائه راه حل های جامع طراحی و تامین اینگونه سیستم ها می باشد.