خدمات​​​​​​​

1.      خدمات مهندسی، مشاوره و برآورد هزینه
بهره گیری از کارشناسان مجرب و تیم آموزش دیده، امکان ارائه راه کارهای جامع طراحی و مهندسی را در شرکت سیمین گامان آریا ایجاد نموده است. طراحی انواع سیستم های اطفاء حریق اتوماتیک برپایه آب، فوم و گاز و همچنین سیستم های اتوماتیک اعلان حریق و آشکارساز گاز از خدمات این شرکت در این بخش می باشد.
 استفاده از متدهای نوین طراحی به کمک نرم افزارهای روزآمد دنیا براساس ارزیابی پیامد در مدل های سه بعدی فصلی نوین در ارائه خدمات مهندسی و مشاوره این شرکت ایجاد نموده است.

2.      خدمات خرید و مهندسی خرید
تعامل و همکاری با شرکت های خارجی در راستای تامین نیازمندی های پروژه های صنایع مختلف، امکان ارائه راهکارهای جامع تامین تجهیزات را برای این شرکت مهیا نموده است.
دارا بودن نمایندگی های رسمی برای سیستم های مختلف مورد نیاز زمینه اعلان و اطفاء حریق از نقاط قوت این شرکت می باشد. انجام مشاوره خرید و برآورد هزینه از دیگر خدمات شرکت سیمین گامان آریا می باشد.

3.      خدمات نصب و راه اندازی
از آنجاییکه صحه گذاری طراحی و تامین با کیفیت، ارائه خدمات نصب و راه اندازی فنی و اصولی می باشد، این شرکت با بهره گیری از توان مهندسان با سابقه در این امر، سعی بر تکمیل سبد خدمات خود نموده است.
​​​​​​​
4.      خدمات پس از فروش و آموزش
ارائه آموزش به مشتریان محترم، انجام خدمات پس از فروش با تعهد و سریع، از سیاست های این شرکت در راستای تحقق رضایتمندی صاحبان پروژه می باشد.