اهمیت طراحی سه بعدی در نگاشت سیستم های اعلان حریق F&G Mapping

اهمیت طراحی سه بعدی در نگاشت سیستم های اعلان حریق F&G Mapping
  یکی از عوامل تهدیدکننده پروژه‏های نفت، گاز و پتروشیمی، بروز حوادث بر اثر انفجار و اشتعال مواد آتش‏زا و نشت گازهای سمی می‏باشد، از این رو یکی از روشهای افزایش ایمنی پروژه‏های مذکور و کاهش پیامد ناشی از حوادث اشاره شده، طراحی سیستم‏های اعلان حریق و گاز (F&G System) می‏باشد. یکی از معضلات به وجود آمده در عملکرد تجهیزات فوق، نبود استاندارد و راهنمای قاطع در طراحی است که …
ادامه مطلب